AustraaliaSoovituslikud vaktsiinid reisijale

Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
Soovitav on difteeria, teetanuse ja läkaköha kordusvaktsineerimine iga kümne aasta tagant, sõltumata reisisihtkohast.
> CDC: Difteeria vaktsineerimissoovitused
> TA: Teetanuse vaktsineerimissoovitused
> CDC: Läkaköha vaktsineerimissoovitused
> CDC: Poliomüeliidi vaktsineerimissoovitused

Kollapalavik - riik nõuab kollapalaviku levialariikidest tulevatelt reisijatelt kollapalaviku vastu vaktsineerimise tunnistust
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhendi alusel on kollapalaviku vastane vaktsineerimine ainuke vaktsineerimine, mida võib kohustuslikus korras riiki sisenevalt inimeselt nõuda. Tavaliselt nõutakse seda neilt, kes saabuvad kollapalaviku leviku ohuga riikidest. Mõned riigid, enamasti Lääne-Aafrikas, nõuavad vaktsineerimistunnistust kõigilt riiki sisenejatelt, vaata riikide nimekirja:
> WHO
Rahvusvaheline kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist.> CDC Reisimine ja kollapalavik
> CDC: kollapalaviku leviku kaart Aarfikas
> CDC: kollapalaviku leviku kaart Lõuna-Ameerikas


Soovituslikud vaktsiinid pikaajalise viibimise korral

Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
Soovitav on difteeria, teetanuse ja läkaköha kordusvaktsineerimine iga kümne aasta tagant, sõltumata reisisihtkohast.
> CDC: Difteeria vaktsineerimissoovitused
> TA: Teetanuse vaktsineerimissoovitused
> CDC: Läkaköha vaktsineerimissoovitused
> CDC: Poliomüeliidi vaktsineerimissoovitused

Kollapalavik - riik nõuab kollapalaviku levialariikidest tulevatelt reisijatelt kollapalaviku vastu vaktsineerimise tunnistust
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhendi alusel on kollapalaviku vastane vaktsineerimine ainuke vaktsineerimine, mida võib kohustuslikus korras riiki sisenevalt inimeselt nõuda. Tavaliselt nõutakse seda neilt, kes saabuvad kollapalaviku leviku ohuga riikidest. Mõned riigid, enamasti Lääne-Aafrikas, nõuavad vaktsineerimistunnistust kõigilt riiki sisenejatelt, vaata riikide nimekirja:
> WHO
Rahvusvaheline kollapalaviku vastast vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist.> CDC Reisimine ja kollapalavik
> CDC: kollapalaviku leviku kaart Aarfikas
> CDC: kollapalaviku leviku kaart Lõuna-Ameerikas